DELA

Liten prisökning i juni

0,2 procent steg de åländska konsumentpriserna i juni 2015 jämfört med juni 2014, i maj var ökningstakten -0,9 procent. Det visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

I juni inverkade högre priser inom huvudgruppen ”restaurang och hotell” mest på den totala uppgången (med 0,2 procentenheter uppåt), medan lägre priser inom huvudgrupperna ”inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll” samt ”kommunikationer” motverkade uppgången (med 0,2 procentenheter nedåt vardera). Från maj till juni steg konsumentpriserna i genomsnitt med 1,4 procent.

De finländska konsumentpriserna sjönk i juni på årsbasis med 0,1 procent (0,0 procent i maj). I juni steg konsumentpriserna jämfört med året innnan mest på grund av högre vederlag, hyror och fordonsskatt. Den största nedgången jämfört med året innan skedde inom bränslen, räntor på bostadslån samt prenumerationsavgifter för tidskrifter. Från maj till juni var förändringen av konsumentpriserna 0,0 procent.

I juni sjönk de svenska konsumentpriserna på årsbasis i genomsnitt med 0,4 procent, vilket är en nedgång från maj då inflationstakten var 0,1 procent.