DELA

Liten prishöjning för uppläggning

MARIEHAMN. Hamn- och säkerhetsnämnden fastställde vid sitt senaste möte taxorna för småbåts- och uppläggningsplatser i Mariehamn från år 2012.
Beslutet blev att inga ändringar görs i avgiften för platser för småbåtar i de fem olika klasserna. Däremot höjs uppläggningsavgiften för båtar med längd över 4,4 meter, men under 2 meters bredd, med 70 cent till 47,70 euro. Båtar som är över 4,4 meter och bredare än 2 meter kostar från årsskiftet 117,70 euro, en prishöjning med 1,70 euro.
Båtar som är kortare och smalare än 4,4 respektive 2 meter är gratis att lägga upp. (mh)