DELA

Lions vill stöda multifunktionsarena

MOTION. Lion Club Mariehamn erbjuder Mariehamns stad ett ekonomiskt stöd på 10.000 euro för uppförande av en multifunktionsarena i centrala Mariehamn.
Centralförvaltningen, stadsarkitektkontoret och fritidsförvaltningen har utrett att en multifunktionsarena kan placeras söder om tennisbanorna i Idrottsparken. Då skulle arenan vara nära men utanför ett skolområde. Att investera i en multifunktionsarena av samma typ som i Ytternäs och i Strandnäs på den aktuella platsen beräknas kosta 46.000 euro. Inför stadsstyrelsens möte i dag föreslår stadsdirektören att man inte gör en sådan här investering just nu.
– I syfte att få ut största möjliga nytta av en sådan arena borde den placeras inom eller i anslutning till Övernäs skolområde så att den kan utnyttjas av eleverna under rasterna. Då skolområdet står inför en ombyggnad är det inte försvarbart att i detta skede göra en dylik investering utanför skolområdet. Medel för investeringen har inte avsatts i 2010 års investeringsbudget. (ml)