DELA

Lindström, Danielsson och Äng fortsätter

Carolina Lindström, som är tf kyrkoherde i Saltviks församling, har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling från den 1 juni och ett år framåt, eller tills tjänsten blir ordinarie besatt. Det meddelar domkapitlet från sitt sammanträde den 24 maj.

I Brändö-Kumlinge församling har tf kyrkoherde, Kent Danielsson, förordnats att fortsättningsvis sköta kyrkoherdetjänsten på halvtid till årsskiftet.

Också tf kyrkoherden i Jomala församling, Stefan Äng, fortsätter sköta tjänsten. Han har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten från den 1 september till den 31 augusti 2019.

Sjukhusprästen i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, Ann-Sofi Nylund, har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Mariehamns församling från 1september tills vidare.

Som Nya Åland tidigare berättat har teologie magister Katarina Gäddnäs förordnats till församlingspastor i Jomala församling mellan den 28 maj till den 31 augusti. Hon prästvigdes i söndags i Borgå domkyrka. (ikj)