DELA

Lindrigare P-norm godkändes

Mariehamns stadsstyrelse beslöt vid gårdagens möte att föreslå en lindrigare P-norm inför fullmäktige.

Stadsstyrelsen föreslår att det ska finnas en bilplats per 120 kvadratmeter våningsyta för bostäder, en bilplats per egnahemsbostad och en bilplats per 60 kvadratmeter våningsyta för handel och kontor.

Om fullmäktige godkänner förslaget behöver man således bygga 75 procent av det man enligt reglerna måste bygga i dag. I Nyans genomgång i torsdagens tidning av de olika alternativen var detta benämnt alternativ G.

– Det här var det förslag som kändes mest attraktivt utgående från helheten och det var också förvaltningens förslag, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (MSÅ). (fb)