DELA

Lindqvist anlitas av Jomala församling

Det blir Fredrik Lindqvist, som tidigare jobbat som vikarierande ekonom i Mariehamns församling, som ska göra upp Jomala församlings budget för nästa år.
Det beslöt kyrkorådet vid sitt möte i tisdags.
Ålands företagsbyrå anlitas för löneutbetalning, betalning av fakturor och bokföring. Lindqvist ska förse bokföringsbyrån med underlag.
Projektet med konsulten Ulf Engström fortsätter för personal och förtroendevalda med ett bearbetnings- och utvecklingsprogram. Maria Häggblom anställdes till t.f. musikledare fram till 1 oktober 2009.
Marie-Louise Nordberg valdes fram till årets slut till arbetarskyddschef och Majken Poulsen-Englund har utsetts till kanslist på deltid med arbetsuppgifter inom ekonomiförvaltningen.
Kyrkoekonomen beviljades tjänstledighet under hösten och avsked från och med årsskiftet. Tjänsten lediganslås från och med 1 januari.
Kyrkorådets samtliga beslut var enhälliga, meddelar tf kyrkoherde Jan-Erik Karlström. (ao)