DELA

Lindeman fortsätter i tre församlingar

Jon Lindeman fortsätter som tjänstförrättande kyrkoherde i Eckerös och i Hammarlands församlingar till och med september vid sidan av egen tjänst som kyrkoherde i Finström-Geta församling. Det meddelar domkapitlet i Borgå stift. (pd)