DELA

Lindberg prorektor vid Sjömansskolan

Vid enskild föredragning beslöt utbildnings- och kulturminister Britt Lundberg (C) att utse lektor Stig Lindberg till prorektor för Ålands sjömansskola för den tid som sammanfaller med mandatperioden för skolans direktion. (ns)