DELA

Lillgaard måste betala sopavgift

Fraktfartyget Hoburgen har legat upplagt i Mariehamn sedan oktober 2010 vilket har inneburit en utgift på cirka 35 000 euro i avfallshanteringsavgifter till staden.
Ägaren, rederi ab Lillgaard, har anhållit om att pengarna återbetalas med motiveringen att man inte har utnyttjat stadens sophantering. Men infrastrukturnämnden säger nej, enligt reglerna skall upplagda fartyg betala avgiften oavsett om de levererar sopor till staden eller inte.
Däremot beviljas rederiet undantag från avgiften för fartyget från och med november i år. Då bolagiseringen av hamnen är klar blir det det nya hamnbolaget som får ta ställning till Hoburgens avgifter. (tt-s).