DELA

Likviditetsstöd till Rederi Ab Eckerö

Landskapsregeringen har beviljat Rederi Ab Eckerö tillfälligt likviditetsstöd.

Stödet uppgår till 20 procent, dock högst 540 000 euro, av beviljad likviditetskredit.