DELA

Lignell föreslås få ordinarie tjänst

Jaana Lignell ska utses till ordinarie innehavare av tjänsten som Ålands hälso- och sjukvårds chefläkare från den 1 oktober. Det är förslaget som ÅHS-styrelsen tar ställdning till i dag.
Jaana Lignells prövotid på tjänsten går ut den sista september. (ak)