DELA

Liftpool planeras för skärgården

En bilskjutspool, kallad Skärgårdsskjutsen, ska nu kunna hjälpa dem som behöver skjuts med bil till och från skärgårdsfärjorna.
De ska kunna få kontakt med dem som har plats i bilen att ta med en liftare. Genom internet och mess ska de som behöver skjuts och de som har plats kunna få den information de behöver.
Den här tanken utvecklas nu hos SKUNK, intresseorganisationen för ungdomar i skärgården.
Målgruppen för skjutsande är till att börja med unga vuxna som relativt nyligen tagit kökort och vet med sig hur dyrt det är med bussar, och hur få bussar som går. Detta enligt ett pressmeddelande från verksamhetsledaren Mia Hanström.
Målgruppen för liftare är i första hand barn och ungdomar och i andra hand andra skärgårdsbor utan körkort. (ka-f)