DELA

Liberalerna vill att Vårdöbron renoveras

Liberalerna antog tre resolutioner vid sitt sommarmöte på Kobba Klintar, meddelar ordförande Katrin Sjögren.
– Liberalerna uppmanar landskapsregeringen att inte slänga pengarna i sjön! Renovera Vårdöbron. Ett fullgott alternativ och som genererar arbetsplatser på hemmaplan.
– En ny hembygdsrättslagstiftning är enligt uppgift på väg till lagtinget. Syftet är att förlänga hembygdsrätten för studeranden.
Liberalerna vidhåller sitt krav på att inte göra skillnad på människor, det är egalt om man jobbar eller studerar. Alla ska få hålla sin hembygdsrätt i 8 år. Det ska vara enkelt, obyråkratiskt och liberalt!
– Landskapsregeringen bör förverkliga utfästelserna i regeringsprogrammet där man lovat arbetsvärdering, kartläggning, analys av löneskillnaderna och åtgärder. Detta arbete är dessvärre och besvärande nog inte påbörjat ännu.