DELA

Liberalerna jobbar för samhällsreformen

Samhällsreformen var den viktigaste frågan på Liberalernas sommarmöte i Vårdö i lördags.
Partiet diskuterar nu en indelning av servicebehovet i närservice och samlad service. Barnomsorg och skola skulle kunna skötas på närservicenivå, medan socialvård, tekniska tjänster och Medis kunde skötas på en samlad servicenivå. Så skulle gemensamma resurser och den samlade kompetensen kunna användas bättre.
Det första steget vore att hitta en modell för den framtida socialvården och då i synnerhet barnskydd, handikappservice, missbrukarvård och specialomsorg. Liberalernas samhällsreformgrupp ska fortsätta jobba med det.
Liberalerna vill rädda sjukkostnadsavdraget som landskapsregeringen vill avskaffa nästa år.
– Förslaget drabbar särskilt dem som är ofta eller kroniskt sjuka, funktionshindrade och pensionärer. Därför kommer Liberalerna att noga följa utvecklingen av ärendet, säger partiledaren Viveka Eriksson i ett pressmeddelande.
Regeringen förbereder nu den ändring av kommunalskattelagen som krävs för att avdraget ska avskaffas. Lagändringsförslaget kommer till lagtinget i höst. (pd)