DELA

Liberaler vill se beräkningar om fastighetsskatt

Landskapet behöver en modern fastighetsskattelagstiftning. Men kommunerna måste få behålla rätten att bestämma skattenivån.
Det tycker Liberalerna efter årets första styrelsemöte.
Faktaunderlag och en analys av fastighetsskattelagens följder behövs. Liberalerna vill att landskapsregeringen kartlägger fastighetsbeståndet och skattekraften, och ser på olika beräkningsmodeller.
En arbetsgrupp med representanter för regeringen, kommunförbundet och staden vore en god idé, tycker liberalerna. (pd)