DELA

Liberal vill ha ny jämställdhetsplan

Pernilla Söderlund (Lib) vill att staden uppdaterar sin jämställdhetsplan och i första hand dess konkreta insatser. Det här framkommer ur den motion hon lämnade in till stadsfullmäktige i tisdags.

Pernilla Söderlund framför i motiveringen att staden i den jämställdhets- och likabehandlingsplan man antog 2017 lämnade bort konkreta aktiviteter och insatser. I stället skrev man att man ska skriva in jämställdhetsfrämjande aktiviteter i nämndernas verksamhetsplaner och att planen skulle uppdateras årligen.

Enligt Pernilla Söderlund har de flesta nämnder glömt bort att nämna frågan i sina planer. ”De få satsningar som görs för att främja jämställdheten är för anspråkslösa för att staden ska vara en arbetsplats där både män och kvinnor har bra arbetsmiljö och arbetsförhållanden.”

Hon vill därför att staden gör en ny plan där man tar fram konkreta aktiviteter, i första hand en lönekartläggning. (eh)