DELA

Liberal fråga om varutransporter

Liberala lagtingsledamoten Torsten Sundblom undrar hur landskapets upphandling av varutransporter till skärgården har gått till.
Han befarar att servicenivån sjunker om det tecknas ett nytt kontrakt om varutransporter till skärgården som medger samtransport av färskvaror och andra produkter, som oljeprodukter och byggvaror.
Därför riktar han en fråga till landskapsregeringen med följande lydelse:
Har landskapsregeringen genomfört upphandlingen på det sätt lagstiftningen föreskriver och tryggar ett kommande kontrakt en bibehållen servicenivå samt att transporten i fortsättningen sker på ett lagenligt sätt? (ms))