DELA

Lib vill att riket ska betala för kortrutterna

Liberalerna föreslår att landskapet ska begära in extra anslag från riket för finansiering av kortruttsinvesteringarna.
I sin åtgärdsmotion som lämnades till lagtinget i går hänvisar Liberalerna till självstyrelselagen, där det slås fast att extra anslag kan beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget. Enligt partiet är kortruttsinvesteringen en sådan engångsutgift. Partiet föreslår att framställningen utgår från landskapsregeringens meddelande ”Kortrutt 2011” och utformas som ett större infrastrukturprojekt över flera år.
– Det är synnerligen viktigt att planeringen och utbyggnaden av kortrutten i skärgården startar omgående och att finansieringen ordnas för utbyggnaden. Ansvaret för trafiken mellan Åland och Finland är i praktiken delat vilket också bör beaktas i denna fråga, skriver Liberalerna. (aks)