DELA

Lemlands skatt blir oförändrad

LEMLAND. Skattesatserna i Lemland 2015 blir de samma som i år. Kommunfullmäktige klubbade på sitt senaste möte att inkomstskattesatsen nästa år förblir 16,75 procent och att den allmänna fastighetsskatten blir 0,70 procent.
För andra bostadsbyggnader blir fastighetsskatten 0,90 procent, för kraftverk 1,00 procent och för byggnader som används för stadigvarande boende, för obebyggda byggplatser, för allmännyttiga samfund och för föreningshus uppbärs ingen fastighetsskatt. (ml)