DELA

Lemlands FBK får nytt tak

Lemlands frivilliga brandkår ska byta ut sitt tak på brandstationen i Söderby. Kommunen har beviljat medel i sin budget för året.
Vid sitt senaste möte beslöt den gemensamma räddningsnämnden att man inleder förhandlingar med byggnadsbyrå J Bergman som gav det förmånligaste anbudet av två inlämnade. (mt)