DELA

Lemlands FBK får ny tankbil för 25 000 euro

LEMLAND. Investeringsbudgeten för brand- och räddningssektorn i Lemland ska utökas med totalt 29 000 euro. Anledningen är att Lemlands FBK:s tankbil har så allvarliga korrosionsskador att den måste ersättas med en ny. Att reparera den hjälper inte, eftersom det inte går att garantera att den inte börjar läcka även efter en reparation.
25 000 euro ska gå till att köpa en ny tankmodul och 4 000 ska överföras från driftsbudgeten som var avsedd för reparation om ommålning av den befintliga tankmodulen. Kommunfullmäktige godkände i onsdags förra veckan kommunstyrelsens förslag om att utöka budgeten.
Man gav dessutom kommunstyrelsen i uppdrag att till nästa fullmäktigesammanträde ta fram förslag på hur investeringen ska finansieras inom den befintliga budgeten. (mw)