DELA

Lemland vill erbjuda tomt för seniorboende

Ett kommunalt område på Bergö, Järsö skulle kunna upplåtas för seniorboende. Det tycker socialnämnden i Lemland.

På senaste nämndsmöte konstaterade man att ”seniorboende är per definition baserat på ett privat eller ideellt initiativ” emedan ”serviceboende är en boendeform som kommunen tillhandahåller”.

– Således kan kommunen inte själv bygga ett seniorboende, men däremot vara behjälpliga ifall det skulle finnas privata intressenter, konstaterar nämnden.

De tycker således att det kunde vara värt att ta en proaktiv linje i frågan och se över vilka tomtmarker som kunde erbjudas möjliga intressenter. Möjliga markområden som går att köpa in och planlägga finns både intill Sveagården och mot Järsö-Nåtö.

Förvaltningen beslutade att inhämta områdesarkitektens utlåtande angående kommunens mark på Bergö/Järsö för byggande av ett seniorboende. (hh)