DELA

Lemland kan få hundrastgård

LEMLAND. En rastgård för hundar kan bli verklighet i Lemland. I alla fall om det blir som ersättaren i kommunfullmäktige Therese Lund-Ekstrand vill.

Hon lämnade den 13 maj in en motion till kommunfullmäktige i vilken hon vill att kommunen utreder möjligheten att upplåta ett område för en hundrastgård. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen. (mis)