DELA

Lemland har ny socialchef

Cecilia Dahlström är ny socialchef i Lemland. Hon ersätter den tidigare socialchefen Keijo Sjöblom som önskat gå ner i arbetstid och fram till sin pensionering ska fungera som en extra resurs vid den sociala enheten i kommunen.

Tjänsten söktes av fyra personer. Två personer var behöriga och Cecilia Dahlström ansågs vara bäst lämpad.

Kommunfullmäktige fattade beslutet på sitt senaste möte i slutet av april. (eh)