DELA

Lemböteläger för barn med diabetes

Diabetesföreningen på Åland arrangerar i helgen ett läger i Lemland Lemböte som samlar familjer från hela Svenskfinland och Åland.
– Totalt blir vi 70 deltagare och det här handlar uteslutande om familjer med barn som har diabetes, säger ordförande Agneta Brunila.
På plats finns lekledare som underhåller barnen samtidigt som föräldrarna tar del av olika föreläsningar.
– Bland annat föreläser Christoph Treier om hur man kan hitta styrkan i vardagen när man får besked om att ens barn har en sjukdom.
Utöver detta planerar man göra utflykter.
– Det viktiga är att föräldrarna träffas och byter erfarenheter med varandra, säger Brunila.
Ansvarig för lägret är föreningens sekreterare Marianne Österåker. (mh)