DELA

Lelöksområdet för daghem

Byggnads och miljönämnden i Lemland och Lumparland ska omgående upprätta ett förslag till ny generalplan samt detaljplan för Bengtsböle bostadsområde, för att kommunen ska kunna bygga ett daghem med fyra avdelningar på Lelöksområdet. Generalplanen bör ändras så att det inte krävs detaljplaneändring för att bygga på Lelöksområdet.

Det här beslöt kommunstyrelsen i Lemland på sitt senaste möte. (eh)