DELA

Leif Jansson leder ombudsnämnd

Vid ombudsmannanämndens konstituerande utsågs Leif Jansson till ordförande och Justina Donielaite till vice ordförande i nämnden.

Övriga ordinarie medlemmar är Sara Bru, Kim Hansson och Marie-Louise Nordberg. Ersättare är Robert Jansson, Mikael Larsson och Chris Sviberg.

Nämnden är ett sakkunnigorgan som ska bistå ombudsmannamyndigheten, som leds av tf. myndighetschef Trond Hornseth, tillika sekreterare i nämnden.

Myndighetens uppgift är tryggande och främjande av

1) den enskildes rätt till likabehandling

2) barnets ställning och rättigheter

3) klientens ställning och rättigheter inom socialvården

4) patientens ställning och rättigheter inom hälso- och sjukvården.

Medlemmarna i ombudsmannanämnden utses av landskapsregeringen för två år i sänder. (ms)