DELA

Leif Jansson leder äldrerådet

Stadsstyrelsen har utsett ett nytt äldreråd för mandatperioden 2020–2021. Till ordförande har valts Leif Jansson, med Kerstin Kronqvist som ersättare. Vice ordförande är Ulla Andersson, med Kaveh Bahar som ersättare.

Följande är valda som medlemmar (med personlig ersättare inom parentes): Monica Grunér (Karl-Gustav Eriksson), Karin Holmberg (Stig Lindholm), Christian Beijar (Gunilla Blomroos), Kerstin Ramström (Tor-Erik Landgärds) samt Tom Eckerman (Siw Wikström).

Äldrerådet är ett rådgivande organ med uppgift att delta i det demokratiska arbetet i staden. Rådet kan, bland mycket annat, avge utlåtanden som gäller äldre.

Till samarbetskommittén för krigsveteranerna för mandatperioden 2020–2021 har utsetts Sara Kemetter (ordförande), Bjarne Blomster och Joanna Isaksson. (eh)