DELA

Leena Pokela blev hedersmedlem i Tehy

Fullmäktige för riksorganisationen Tehy har utsett den åländska barnmorskan Leena Pokela till hedersmedlem.
Till hedersmedlemmar utses sådana personer som förtjänstfullt har arbetat för att förverkliga Tehy:s syften, som att förbättra anställningsvillkoren för personer med yrkesexamen inom hälso- eller socialvårdsområdet.
Leena Pokela har varit verksam i Tehys fackavdelning på Åland som styrelseledamot 2001-2006 (styrelseordförande 2002-2003) och som förtroendeman 1 februari 2005 – 31 oktober 2012 (huvudförtroendeman från den 1 november 2005).
– Hon har visat ett stort engagemang för Tehy genom att med beslutsamhet, kraft och uthållighet driva frågor som varit viktiga för föreningens medlemmar. Det var till stor del tack vare hennes insatser Tehy uppnådde avtals- och förhandlingsrätt med landskapsregeringen år 2003.
Det skriver Sara Karlman, Tehys fackavdelning på Åland. (ka-f)