DELA

Ledningsgrupp ser på anbud för bredband

Det blir ledningsgruppen för bredband i norra skärgården som granskar alla anbud vad gäller anläggande av fibernätkabeln. Det har kommunstyrelserna i både Kumlinge och Brändö sagt ja till. Ännu ska fullmäktige i Kumlinge ge sin välsignelse till tillvägagångssättet. Samma ledningsgrupp ska sedan utse entreprenörer.
21 anbud på olika moment av arbetet har kommit in. Nu ska gruppen, under ledning av Mats Perämaa, begära in förtydliganden på en del punkter. Det gäller samtliga anbud.
1,6 miljoner euro kostar hela projektet. 70 procent av denna summa får man i bidrag från landskapet och EU.
Om några veckor ska entreprenörerna var utsedda och redan i juni kan det första arbetet inledas. Det gäller att granska de elstolpar som ledningarna ska hängas upp i över land. (ka-f)