DELA

Ledningsgrupp blev tillsatt

Ledningsgruppen för växthusverksamheten vid Ålands teknologicentrum har tillsatts av landskapsregeringen.
I gruppen ingår Susanne Andersson, näringsavdelningen, ordförande, Robert Mansén, näringsavdelningen ÅTC och Ben Henriksson, Ålands Högskola.
Ledningsgruppen ska vara rådgivande för växthusverksamheten samt behandla inkomna ansökningar till växthuset inför landskapsregeringens beslut.
Vidare kan ledningsgruppen höra sakkunniga, sägs i beslutet.