DELA

Ledarskapsstöd till socialförvaltning

Stadsstyrelsen har under de tre senaste mötena haft ett ärende med rubriken Aktuellt inom socialnämnden – informationsärende. I beredningen kommer det fram att man hört olika parter om treskiftesarbete inom äldreomsorgen samt om barnskyddsarbetet.

Styrelsen har bland annat hört socialdirektör Susanne Lehtinen, vikarierande äldreomsorgschef Pernilla Karlsson och socialservicechef Cecilia Berndtsson. Även representanter för Demensföreningen på Åland, Rädda barnen, arbetarskyddskommissionen och fackförbunden har hörts.

På senaste mötet beslutade stadsstyrelsen att anteckna sig informationen till kännedom, men också att stadsledningen ska erbjuda socialförvaltningen stöd i äldreomsorgens ledarskap i syfte att ”klargöra rutiner för kommunikation och samarbete med personalen”. (eh)