DELA

Leakomatic får förlängd lånetid

Landskapsregeringen har avvikit från sina principer för produktutvecklingslån genom att förlänga lånetiden för Leakomatic ab.
Enligt principerna för handläggning och beviljande av stöd till näringslivet ska lånetiden för ett produktutvecklingslån vara högst 10 år. Leakomatic Ab beviljades ett produktutvecklingslån om 78 013 euro i maj 2003 och lånet förföll den 31 december 2013.
I april 2004 beviljades ytterligare ett produktutvecklingslån om 48 153 euro som förfaller den 31 december 2014.
Motiveringen till förlängningen är att förväntade intäkter förskjutits framåt i tiden samt att verksamheten för närvarande expanderar vilket fordrar rörelsekapital. Därför godkänns en förlängning av lånetiden till den 31 oktober 2018. (ns)