DELA

Leaderstöd för våtmark i Ämnäs

Bärodlaren Harry Söderberg i Finström Ämnäs har beviljats ett Leaderstöd för ett våtmarksprojekt.

Han har köpt ett område på en halv hektar och grävt klart.

– Nu ska det fullföljas. Vi ska ta litet vatten ur den samtidigt som den biologiska mångfalden ökar, säger han.

Landskapsregeringen beviljar procent i bidrag för kostnaderna, men högst 25 768 euro. (pd)