DELA

Leaderpengar för sedimentdamm

Jordbrukaren Johan Holmqvist har beviljats Leaderpengar, maximalt 22 400 euro, för att anlägga en sedimenteringsdamm i Hammarland Lillbolstad. Landskapsregeringen har beviljat bidraget som täcker 80 procent av satsningen som görs i bolaget Holmqvist Lantbruksentreprenads namn.

Sedimenteringsdammen minskar utlakningen av gödselämnen från åkrarna till Östersjön. Näringsämnen som sjunker till dammens botten kan användas på nytt i jordbruket.

Tidigare har Leaderstöd beviljat till Rädda Lumparn för reningsdammen vid Storängsdikets mynning i Jomala.

Ytterligare fyra nya projekt har förordats Leaderstöd. (ao)