DELA

Leaderpengar för fiskelag i Lemland

Landskapet beviljar stödfinansiering till Wessingsboda fiskelag och samfällda för projektet ”Gäddans väg till Öfladorna”.

Stödfinansieringen motsvarar 80 procent av kostnaderna, dock högst 6 680 euro. (pd)