DELA

Lättare bli av med avfallet

Sverige och Finland har undertecknat en överenskommelse som innebär att det blir enklare att transportera avfall från Åland till Sverige.

– Överenskommelsen gör det möjligt att få ett godkännande av transporter som gäller för fem år istället för som i dag då tillstånd måste sökas varje år, sägs i ett pressmeddelande.

Den som söker tillstånd för fem år sparar 3 800 euro jämfört med att årligen söka tillstånd.

– För oss på Åland med små personalresurser kommer det att bli betydligt enklare och lite billigare, säger Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten.