DELA

Lättare att delegera inom ÅHS

Nu blir det lättare för ÅHS personal att delegera i operativa ärenden, tack vare en ändring i reglementet.
– Det handlar om att ge personalen möjlighet att överföra arbetsuppgifter på ett smidigt sätt, säger Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), styrelseordförande för ÅHS.

Förändringen innebär att tjänsteman kan delegera till en underordnad den beslutanderätt som genom ÅHS reglemente överlåtits till tjänstemannen.

– Det är vanligt att stadgor och reglementen innehåller skrivelser om rätten att delegera, men det har saknats i ÅHS reglemente fram till nu, säger Annette Holmberg-Jansson.

På sikt är planen att uppdatera hela reglementet.

På samma möte godkände styrelsen ett avtal som reglerar samarbetet mellan ÅHS och Åda. ÅHS styrelse sammanträder nästa gång i slutet av augusti.