DELA

Läroplan behövs för waldorfskolstart

Steinerpedagogikens vänner på Åland rf anhåller hos landskapsregeringen om tillstånd att inrätta en ersättande waldorfskola på Åland från år 2011. Landskapsregeringen bordlade ärendet i mars 2009 och har sedan dess utrett möjligheterna.
Beslutet blev att landskapsregeringen kan bevilja tillstånd för inrättande av waldorfskolan då föreningen lämnat in en läroplan som kan godkännas i enlighet med den åländska grundskolelagen.(ns)