DELA

Larmsignal testas i dag

Ljudsignalerna som används för att varna befolkningen testas i dag, tisdagen den 15 september, klockan 13 i hela landskapet.

Det är alltså inget farligt som hänt, utan ett test som utförs årligen och samtliga larmapparater som finns utplacerade i landskapet ljuder samtidigt, berättas på hemsidan kris.ax.

De ljudsignaler som testas är:

Allmänna farosignalen. Stigande sekvens 7 sekunder, sjunkande sekvens 7 sekunder i totalt 60 sekunder.

Fara över-signalen. Används normalt som brandalarmsignal och är en jämn ton som pågår i 60 sekunder.

”Eftersom det är fråga om en testning föranleder provningen inga åtgärder för befolkningen.” står det på kris.ax. (ab)