DELA

Larmet ljuder över Åland den 7 juni

De kommunala räddningsmyndigheterna provar sina ljudsignaler, larmet som används för att varna befolkningen, tisdagen den 7 juni klockan 13.00.
Först sänds den allmänna farosignalen. Den avger ljud i stigande sekvens i sju sekunder, följt av sjunkande sekvens i sju sekunder. Det pågår i totalt en minut. Därefter sänds fara över-signalen, som normalt används som brandalarmsignal. Ljudet är en jämnt ton i en minut.
Samrådsdelegationen för beredskapsärenden menar att det är viktigt att selektivkodsändarna samtidigt prövas.
– Avsikten är att provsändningarna sker samtidigt och i samma ordningsföljd i hela landskapet. Ålands radio kommer samtidigt som provningen sker att informera om de olika signalerna. De som startar signalerna bör ha tillgång till radioapparat och anpassa provningarna efter radioprogrammet, skriver de ansvariga. (mt)