DELA

Lärarpermitteringar bordlades

Inget beslut om lärarpermitteringar togs vid tisdagens enskilda föredragning. Det är personal vid Ålands lyceum, Ålands handelsläroverk och Ålands hotell- och restaurangskola som hotas av permitteringarna.
Ärendet tas troligtvis upp på torsdag igen. (tl)