DELA

Lantrådet vill ha kvinnofridscentrum

Lantrådet Camilla Gunell (S) har, tillsammans med jämställdhetschef Vivan Nikula, varit på en jämställdhetskonferens i Oslo.
Gunell medverkade i en nordisk panel och lyfte då bland annat fram sin förhoppning om att Åland skall få ett kvinnofridscentrum.
– Lantrådet tog upp betydelsen av det nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet och betonade att det är dags för att också Åland, liksom övriga självstyrande områden, blir synligt i den nordiska statistiken. Hon nämnde att sysselsättningsgraden för kvinnor på Åland är bättre än i övriga Norden men att kvinnorepresentationen i parlamentet är sämst i hela Norden., skriver Nikula i ett pressmeddelande.
Camilla Gunell har ansvaret för jämställdhetsfrågorna i landskapsregeringen. Hon har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att grunda just ett kvinnofridscentrum. (tt-s)