DELA

Lantrådet möter statsministern – digitalt

Dagens möte mellan lantråd Veronica Thörnroos (C) och statsminister Sanna Marin (SDP) blir digitalt i stället för fysiskt.

– Man måste testa negativt för covid-19 för att få träffa statsministern och jag hade ingen möjlighet att till detta, sa Veronica Thörnroos på landskapsregeringens coronapresskonferens i går.

Mötet sker på inbjudan från regeringen.

– Så det är de som sätter agendan. Men om de inte har någon specifik agenda så tar jag upp de här tre sakerna: självstyrelselagsrevisionen, Pafs fortsatta verksamhet på fastlandet, och smittskyddslagar som griper in i åländsk lagstiftningsbehörighet, sa Veronica Thörnroos.

Mötestiden är oförändrad, klockan 14-15 i dag. (ss)