DELA

Lantrådet kritiserar budgetbråk

Lagtinget antog enhälligt de budgetramar som angavs för Åhs i tilläggsbudgeten i våras.
Det understryker lantrådet Viveka Eriksson (Lib) med anledning av oenigheten i Åhs styrelse om sparåtgärder.
Att Åhs styrelse vill behålla Godby hälsocentral och jourberedskapen i skärgården tycker lantrådet är bra beslut.
Men hon har ingen förståelse för att oppositionens representanter i styrelsen nu reserverar sig mot sparåtgärder i budgetförslaget. Det är inte läge att driva oppositionspolitik när man i våras stödde budgetförslaget med ett kostnadstak för Åhs på 72 miljoner euro, tycker lantrådet.
– Vi har gjort ett jättejobb med Åhs för att få ramen att gå ihop.
Finansminister Mats Perämaa (Lib) understryker att alla avdelningar, inte bara hälsovården, drabbas.
– Sparkraven på övriga områden är hårdare.
Det genomsnittliga sparkravet nästa år är på 6,8 procent, jämfört med 2 procent för Åhs – som sväljer cirka 30 procent av budgeten. (pd)