DELA

Lantrådet får mindre att representera med

Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) får mindre representationspengar i år än 2009. Summan minskas från 2.300 euro per kvartal till 1.200 euro. Det sänkta beloppet motiveras av landskapsregeringens allmänna sparbeting. (ak)