DELA

Längre tid för åtalsprövning

Landskapsåklagaren har begärt förlängd tid för att väcka åtal mot den man som misstänks ha tänt eld på Söderby café och livs i Lemland i slutet av september.
Åtal skulle ha väckts senast i morgon, men åklagaren behöver ytterligare två veckor på sig för åtalsprövningen. Tingsrätten tar inom kort ställning till åklagarens begäran. (ao)