DELA

Längre öppna gårdar på skördefesten

Förberedelserna inför hösten Skördefest är i full gång och evenemanget kommer med nyheter. På utvärderingsmötet efter fjolårets Skördefest beslöt representanterna för de Öppna Gårdarna att hålla öppet under alla tre dagar.
”Alla gårdar har öppet under fredag och lördag – söndagen är frivillig. Glädjande har de flesta valt att hålla öppet på söndagen. ”skriver Lena Brenner vid Ålands landsbygdscentrum.
Totalt deltar 25 gårdar i evenemanget. Nya gårdar för året är Ålands jakt- och fiskemuseum, Storfjärdens fisk, Bodamjölk och Furulundsgården. (ab)