DELA

Längre mandat för problemlösare

Digitaliseringskommission som landskapsregeringen tillsatte i 24 maj 2017 för tiden 2017–2018 har fått förlängt mandat året ut.

Kommissionens uppgift är ”att fånga upp problem, svårigheter och störningar som individer stöter på”.

Man ligger bland annat bakom projektet stormig.ax, där medborgare har kunnat rapportera om olika problem. Det i sin tur har lett till så kallade hackaton där förslag till problemlösning presenterats. Senaste gällde det skärgårdstrafiken och bokningsbekymmer. (ms)