DELA

Lång beredning irriterar Jomala

I augusti 2016 skickade Jomala sin arkivplan till landskapet för att fastställas men det har inte gjorts. Nu vill kommunen veta varför.

Landskapsarkivarie Åke Söderlund svarar att planen inte kan godkännas utan både viss breddning och fördjupning.

– Vi finner det lite märkligt att det ska ta cirka ett och ett halvt år för att få ett beslut som meddelar oss att arkivplanen inte kan fastställas, svarar Jomala.

– Denna utdragna process har tyvärr hämmat vår utveckling av digitala processer inom kommunen och det har även skapat problem i arkivfunktionen i övrigt, speciellt vad gäller utrymmesproblematik.

Landskapet erbjuder sig nu att tillsammans med Jomala göra en kvalitetsgranskning av planförslaget. (tt-s)